ჩვენ შესახებ

`განათლების შესახებ` არის  განათლების სპეციალისტების პლატფორმა, რომელიც კვლევის, ანალიზისა  და საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის გზით საქართველოში განათლების ხარისხის ამაღლებას ისახავს მიზნად.

პლატფორმის გუნდი: 

მარი გაბუნია

2010 წლიდან ჩართულია საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვასა და განხორციელებაში ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე. აქვს საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება საქართველოში, ესტონეთში, გერმანიასა და შოტლანდიაში. არის სამოქალაქო და არაფორმალური განათლების საერთაშორისო ფასილიტატორთა ქსელის წევრი.

კვლევის ინტერესები: განათლების ფილოსოფია და სოციოლოგია, სამოქალაქო განათლება, სათემო განათლება, ზრდასრულთა განათლება, არაფორმალური განათლება.

ფლობს გლაზგოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამის „ზრდასრულთა განათლება სოციალური ცვლილებებისთვის“ მაგისტრის ხარისხს

შოთა ზურაბიშვილი

2012 წლიდან ჩართულია ბავშვთა დაცვისა და განათლების სფეროში. აქვს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ამჟამად მუშაობს PMC კვლევით ცენტრში და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრში. კვლევის ინტერესები: განათლების პოლიტიკა, გენდერი და განათლება, საერთაშორისო განვითარება.

ფლობს ბაკალავრის დიპლომს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ფსიქოლოგიაში და მაგისტრის დიპლომს UCL Institute of Education -დან  განათლებასა და საერთაშორისო განვითარებაში.

ნიკა მაღლაფერიძე

ამჟამად მუშაობს IB (International Baccalaureate) კონსულტანტად და ინგლისურის მასწავლებლად ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში. 

კვლების ინტერესები: განათლების სოციოლოგია, განმავითარებელი შეფასება, სწავლა-სწავლების სტრატეგიები, განათლების ფილოსოფია და კურიკულუმი. 

ფლობს მაგისტრის დიპლომს UCL Institute of Education-დან განათლებასა და საერთაშორისო განვითარებაში.